Słowa które każdy mężczyzna chce usłyszeć.

Kraków


• DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków

• Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności "Macierzyństwo"
ul. Białopradnicka 8, 31-261 Kraków

• Centrum Leczenia Niepłodności „PARENS”
Al. 29 Listopada 178A, 31-236 Kraków

• Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED
ul. Legendy 3, 30-147 Kraków